DÜNYA ÇEVRE CEZA MAHKEMESİ NEDEN OLMASIN?

ARL 07   2015   Yazar Deniz YILDIRIM
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Çevre Komisyonu’nun önerisi ile Uluslararası Barolar Birliği’ne Uluslararası Çevre Ceza Mahkemesi kurulması için çağrıda bulundu.

“İnsanlığın geleceği için hemen şimdi dünya avukatları birleşin” manifestosu yayınlayan TBB dünyada fosil yakıt kullanımına dayalı endüstri ve ulaşım sektörünün küresel ısınmaya neden olan sera gazını her geçen gün daha da arttırdığını belirterek yaşanabilecek iklim felaketlerine dikkat çekti.

İNSANLIĞIN GELECEĞİ İÇİN BİRLEŞELİM

Kürsel ısınma sonucu buzulların erimesi, sera gazını emen ormanların artan sıcaklık nedeni ile artan yangınlar sonucu azalması karşısında oluşacak iklim felaketleri karşısında hükümetlerin kayıtsız kaldığının ifade edildiği manifestoda, Paris’teki iklim zirvesinin bu yok oluşu engellemekten çok geciktirmeye odaklanmış bir görünümü olduğuna dikkat çekildi. Güç ve iktidar tutkusuyla korumak zorunda hissettikleri koltuklarını kaybetmek istemedikleri koltuklarını insanlığın geleceğinden önemli gören politikacıların küresel ısınmayı sınırlandıracak anlaşmaları imzalamadıklarını dile getiren TBB, insanlığın ortak geleceğini kurtarabilmek için dünya avukatlarına mahkemenin kurulabilmesi için çağrıda bulundu.

JAPONYA’DAN DESTEK AÇIKLAMASI

Konuya ilgili görüştüğümüz TBB Çevre Komisyonu Yürütme Komisyonu Üyesi Av. İsmail Hakkı Atal, Türkiye’de de çevre hukuk mücadelesinin gittikçe zorlaştığını belirterek hükümetle köşe kapmacaya dönüşen yasa değişiklikleri üzerine bu fikrin ortaya çıktığın söyledi. Türkiye’de uluslararası anlaşmalarla yapılan Akkuyu ve Sinop Nükleer santrallerine yönelik yargı yolunun Anayasa ve Danıştay dahil kapalı olduğunu ifade eden Atal, kendilerinin çözüm olarak Japonya Barolar Birliği’ne yazı yazarak işbirliği yapmalarını istediklerini söyledi. Japonya Barolar Birliği’nin geçtiğimiz günlerde kendilerine tam destek verdiğini ve Japon hükümetine “Diğer ülkelere kirli enerji ihraç etmekten vazgeçin” uyarısında bulunduğunu dile getirdi.